สล็อต xo236

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:สล็อต 888
สล็อต xo236นาสล็อต xo236ยยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่สล็อต xo236องเที่ยวสล็อต xo236แห่งปรสล็อต xo236ะเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) หรือ ศบศ. ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประน ได้เห็นชอบตามการเสนอของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในมาตรการส่งเสริมการจัดแพ็จเกจกระตุ้นการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ (Amazing Thailand Plus Special Package) ประกอบด้วย 2 มาตรการแพ็คเกจตั๋วเครื่องบินพร้อมห้องพัก ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง บมจ.การบินไทย กับสมาคมโรงแรมไทย โดยจะเป็นแพ็คเกจท่องเที่ยวในประเทศ หลังจากที่นักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านระยะเวลาการกักตัวเรียบร้อยแล้ว พร้อมกันนี้รัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยรถยนต์ให้แก่นักท่องเที่ยวด้วยเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในส่วนของอสังหาริมทรัพย์ และการลงทุนอื่นๆ ในประเทศไทย ผ่านการเป็นสมาชิกบัตรอีลิทการ์ด แบบ Flex Plus ของชาวต่างประเทศ โดยต้องเป็นโดยเป็นสมาชิกที่มีมูลค่าบัตรมากกว่า 1 ล้านบาทขึ้นไป และอายุบัตรตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป โดยมีเงื่อนไขที่จะต้องลงทุนมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์ ภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับการอนุมัติให้เป็นสมาชิก โดยสามารถลงทุนใน 3 รูปแบบ คือ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามสิทธิที่ต่างชาติพึงได้รับ, ลงทุนในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด และลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งหุ้นสามัญ หรือหุ้นกู้ เป็นต้น“เมื่อมีการลงทุนครบ และมีหลักฐาน สามารถยื่นขอ work permit ในไทยได้…กรณีนี้ เราขอหลักการว่าประเภทวีซ่า PE ที่เป็นวีซ่านักท่องเที่ยว ถ้ามีการลงทุน 1 ล้านเหรียญ ภายใน 1 ปี และคงหลักฐานการลงทุนในไทย 5 ปี สามารถยื่นขอ work permit ได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นี่คือหลักการที่ ศบศ.อนุมัติเบื้องต้น ซึ่งจะทำให้นักลงทุนที่มีคุณภาพ” ผู้ว่าการ ททท.ระบุนายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ประชุม ศบศ. ยังได้เห็นชอบมาตรการส่งเสริมการจัดสัมมนาของภาครัฐในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบรุนแรง เพื่อช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้ฟื้นตัวได้ โดยเสนอให้ส่วนราชการ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จัดอบรมฝึกอบรมและสัมมนาในจังหวัดที่พึ่งพิงรายได้จากการท่องเที่ยวจากต่างประเทศเป็นการเร่งด่วน ภายในปีงบประมาณ 2564 โดยให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และให้ทุกส่วนราชการรายงานผลการดำเนินการให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อรวบรวมและรายงานต่อ ศบศ.ต่อไป