สล็อต ออนไลน์ ฝาก ขั้น ต่ำ 1 บาท

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:สล็อต 888
สันติบาตเทศบาล เสนอ กกต.เลื่อนเลือกตั้งท้องถิ่นช่สล็อต ออนไลน์ ฝาก ขั้น ต่ำ 1 บาทวงโควิสล็อต ออนไลน์ ฝาก ขั้น ต่ำ 1 บาทด-19 ยังระบาด ข่าวทั่วไป18 สล็อต ออนไลน์ ฝาก ขั้น ต่ำ 1 บาทม.ค. 64 15:212021-01-18 FacebookTwitterLine นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ในฐานะนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย มอบหมายให้นายศุภสัณห์ หนูสวัสดิ์ เลขาธิการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทน เข้ายื่นหนังสือต่อ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อขอให้ทบทวนกำหนดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เนื่องจากเกรงว่าการจัดการเลือกตั้งภายใต้สภาวการณ์นี้เป็นการไม่เหมาะสม เนื่องจากประชาชนอาจออกไปใช้สิทธิน้อย เพราะเป็นช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 แม้จะมีการคัดกรองก่อนเข้าคูหาเลือกตั้ง แต่การระบาดรอบใหม่พบผู้ป่วยจำนวนมากที่ไม่แสดงอาการ นอกจากนี้ ในแต่ละพื้นที่มีการแพร่ระบาดไม่เท่ากันและมีมาตรการในแต่ละจังหวัดไม่เหมือนกัน หากผู้มีสิทธิจะเดินทางไปใช้สิทธิ แต่เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดและต้องโดนกักตัวในจังหวัดพื้นที่โรคระบาด 14 วัน ไม่ได้ไปใช้สิทธิ เท่ากับจะทำให้ผู้นั้นเสียสิทธิเสรีภาพในการเลือกตั้ง และหากมีการร้องเรียนให้การเลือกตั้งโมฆะจะก่อให้เกิดปัญหาได้ อีกทั้งหลายจังหวัดอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด มีการกำหนดมาตรการห้ามประชาชนเดินทางเข้า-ออก จังหวัด มาตรการนี้จะทำให้เกิดความไม่เสมอภาคและเป็นอุปสรรคในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชน ซึ่งจะเป็นการขัดต่อหลักการประชาธิปไตยที่มีความจำเป็นต้องเคารพในทุกเสียง ถึงแม้จะเป็นเสียงส่วนน้อย และหากเป็นเขตเทศบาลขนาดใหญ่ จะมีจำนวนประชากรมาก การแพร่ระบาดของโรคจึงสามารถเปิดขึ้นได้ง่ายกว่านอกเขตเมืองหรือชนบท ดังนั้นการจัดการเลือกตั้งในสถานการณ์เช่นนี้ จึงจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดการแพร่ระบาดโดยไม่เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างยิ่ง ในหลักการการเลือกตั้งในระบอประชาธิปไตย ผู้สมัครรับเลือกตั้งมีความจำเป็นที่จะต้องนำเสนอนโยบายและวิสัยทัศน์ เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเปรียบเทียบและตัดสินใจในการเลือกผู้สมัคร ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีสื่อทางโซเซียลมีเดียแต่ไม่สามารถทดแทนและครอบคลุมในทุกมิติทั้งปริมาณและคุณภาพได้เท่ากับการปราศรัยสด ดังนั้นทางสมาคมฯ จึงขอให้ กกต.พิจารณาทบทวนกำหนดการเลือกตั้งเทศบาล โดยพิจารณาถึงผลดีและผลเสียที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบด้าน โดยอาจเลื่อนการเลือกตั้งออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะคลี่คลาย หรือเมื่อประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง โดย สำนักข่าวอินโสล็อต ออนไลน์ ฝาก ขั้น ต่ำ 1 บาทฟเควสท์ (18 ม.ค. 64) FacebookTwitterLine Tags: กกต., จรุงวิทย์ ภุมมา, ภูเก็ต, ศุภสัณห์ หนูสวัสดิ์, สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย, สมใจ สุวรรณศุภพนา, เลือกตั้งท้องถิ่น