สล็อต ฟรี เครดิต 100 ไม่ ต้อง ฝาก

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:สล็อต 888
ครม.ไฟสสล็อต ฟรี เครดิต 100 ไม่ ต้อง ฝากล็อต ฟรี เครดิต 100 ไม่ ตสล็อต ฟรี เครดิต 100 ไม่ ต้อง ฝสล็อต ฟรี เครดิต 100 ไม่ ต้อง ฝากาก้อง ฝากเขียวจ่าย 15,000 บาท ชดเชยรายได้ลูกจ้างตามมาตรา 33 ข่าวเศรษฐกิจ21 ก.ค. 63 15:56 FacebookTwitterLine น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติโครงการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ซึ่งยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาฯ ของกระทรวงแรงงาน ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในการประชุมครั้งที่ 11/2563 โดยมีวงเงินรวม 896.64 ล้านบาท กำหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกันตนมาตรา 33 (ส่งเงินสมทบไม่ครบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือน) ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 59,776 คน สำหรับการจ่ายเงินเยียวยาทางสำนักงานประกันสังคม ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน (มิถุนายน – สิงหาคม 2563) รวมเป็นเงิน 15,000 บาท โดยจ่ายเพียงครั้งเดียว โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (21 ก.ค. 63) FacebookTwitterLine Tags: คณะรัฐมนตรี, ครม., ชดเชยรายได้, ผู้ประกันตน, รัชดา ธนาดิเรก, สำนักงานประกันสังคม, เยียวยา