ufa win999

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:สล็อต 888
ปufa win999ระธufa win999านสภาฯ เตรียมตั้ufa win999ufa win999งอนุกก.ตรวจสอบจรufa win999ิยธรรม ส.ส.หลังรับข้อร้องเรียนมาก ข่าวทั่วไป08 ม.ค. 64 13:022021-01-08 FacebookTwitterLine นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีที่นายกสมาคมผู้ปกครองออทิซึมไทยมีหนังสือเรียกร้องให้ตักเตือน น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ที่พูดในลักษณะเปรียบเปรย เสียดสีสภาพบุคคล ส่งผลต่อความรู้สึกของผู้พิการ ว่าหนังสือร้องเรียนยังมาไม่ถึง แต่เรื่องนี้เกี่ยวโยงกับการตั้งคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎรที่ตนเป็นประธาน ที่ขณะนี้กำลังพิจารณาตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนต่างๆ ว่ามีมูลหรือไม่ และส่งให้คณะกรรมการจริยธรรมชุดใหญ่พิจารณาตัดสินว่ามีความผิดหรือไม่ ซึ่งขณะนี้ มีเรื่องร้องเรียน ส.ส. มาแล้ว 17 เรื่อง โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (08 ม.ค. 64) FacebookTwitterLine Tags: ชวน หลีกภัย, ตรวจสอบ, ปารีณา ไกรคุปต์, สมาคมผู้ปกครองออทิซึมไทย