การ แข่งขัน เปตอง

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:สล็อต 888
รายงาการ แข่งขัน เปตองนฉบับล่าสุดของ Henley Passport Index บ่งชีการ แข่งขัน เปตองการ แข่งขัน เปตอง้ว่า พาสปอร์ตของสหรัฐซึ่งเคยรั้งอันดับ 6 ใน Henley Passport Index ด้วยจำนวนจุดหมายปลายทางที่ผู้ถือพาสปอตสามารถเดการ แข่งขัน เปตองินทางเข้าได้โดยไม่ต้องมีวีซ่า 185 แห่งในช่วงต้นปี ปัจจุบันมีจุดหมายปลายทางเหลือเพียงไม่ถึง 75 แห่งเท่านั้นที่ผู้ถือพาสปอร์ตสหรัฐสามารถเดินทางเข้าได้โดยไม่ต้องมีวีซ่า