อ่าน หนังสือพิมพ์ กีฬา สปอร์ต พูล

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:สล็อต 888
ดุสิตโพลเผยคอ่าน หนอ่าน หนอ่าน หนังสือพิมพ์ อ่าน หนังสือพิมพ์ กีฬา สปอร์ต พูลกีฬา สปอร์ต พูลังสือพิมพ์ กีฬา สปอร์ต พูลังสือพิมพ์ กีฬา สปอร์ต พูลอ่าน หนังสือพิมพ์ กีฬา สปอร์ต พูลนเชื่อปธน.สหรัฐคนใหม่มีผลศก.ไทยดีขึ้น หวังเป็นผู้นำโลกที่ดี ข่าวทั่วไป22 พ.ย. 63 09:40 FacebookTwitterLine สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของคนไทยที่สนใจติดตามผลการเลือกตั้งครั้งนี้ โดยเมื่อถามว่าคนไทยสนใจติดตามข่าวการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในระดับใด พบว่า อันดับ 1 ประชาชน 58.38% ตอบว่าค่อนข้างสนใจ อันดับ 2 ประชาชน 31.60% ตอบว่าสนใจมาก ในขณะที่อันดับ 3 ประชาชน 10.02% ตอบว่าไม่สนใจโดยเมื่อถามถึงเหตุผลที่ทำให้คนไทยติดตามข่าวการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ พบว่า อันดับ 1 ตอบว่ามีผลต่อเศรษฐกิจโลก อันดับ 2 ตอบว่าสหรัฐฯ เป็นประเทศมหาอำนาจ อันดับ 3 ตอบว่าลุ้นว่าใครจะเป็นผู้ชนะ และเมื่อถามว่าหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ เศรษฐกิจของประเทศไทยจะเป็นอย่างไร พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 48.36% ตอบว่าน่าจะดีขึ้น รองลงมา 47.11% ตอบว่าน่าจะเหมือนเดิม แต่มีเพียง 4.53% ที่ตอบว่าน่าจะแย่ลง สำหรับกรณีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ มีเรื่องใดที่สามารถนำมาเป็นแบบอย่างทางการเมืองและสังคมไทยได้นั้น อันดับแรก ประชาชนส่วนใหญ่ตอบว่า ผู้นำประเทศต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชน อันดับ 2 ตอบว่า ความตื่นตัวของประชาชนในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อันดับ 3 ตอบว่า ระบอบประชาธิปไตย เมื่อถามว่าคนไทยได้เรียนรู้อะไร จากการติดตามข่าวการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในครั้งนี้ พบว่า อันดับ 1 ตอบว่า ระบบการเลือกตั้งของต่างประเทศ อันดับ 2 ตอบว่า การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน อันดับ 3 ตอบว่า วิธีการแสดงวิสัยทัศน์ของนักการเมือง สำหรับสิ่งที่คนไทยอยากฝากถึงประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนใหม่ คือ อันดับ 1 การเป็นผู้นำประเทศ/ผู้นำโลกที่ดี อันดับ 2 การรักษามิตรภาพ/ความสัมพันธ์ที่ดีกับนานาประเทศ อันดับ 3 การไม่เอาเปรียบ ไม่กดขี่ คำนึงถึงหลักมนุษยชน อนึ่ง ผลสำรวจดังกล่าวมาจากความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,038 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 13-18 พฤศจิกายน 2563 โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (22 พ.ย. 63) FacebookTwitterLine Tags: ประธานาธิบดี, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, สวนดุสิตโพล, เลือกตั้งสหรัฐ, เศรษฐกิจไทย