royal66

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:สล็อต 888
นroyal66ายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาดroyal66้านเศรษฐกิroyal66จการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยควาroyal66มคืบหน้าของการเปิดลงทะเบียนร้านค้าเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง” ในวันแรกเมื่อวันที่ 1 ต.ค.63 พบว่ามีผู้ประกอบการร้านค้าสนใจเข้าร่วมแล้วกว่า 162,316 ร้านค้า แบ่งเป็น ร้านค้าเดิมที่เคยเข้าร่วมมาตรการหรือโครงการของรัฐ จำนวน 113,488 ร้านค้า และร้านค้าใหม่จำนวน 48,828 ร้านค้า ทั้งนี้ เป็นร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วจำนวน 140,254 ร้านค้า