ufa347

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:สล็อต 888
นายสุufa347รพล โอภาสเสถียร ผู้จufa347ัufa347ดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) เปิดเผยufa347ว่า เพื่อสอดรับมาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของแบงก์ชาติและเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาภาระลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 รวมทั้งเล็งเห็นความสำคัญของโครงการ ufa347220;คลินิกแก้หนี้” โดยบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เครดิตบูโรจึงร่วมสนับสนุนโครงการดังกล่าวในการให้บริการตรวจเครดิตบูโร…โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 10,000 ราย คิดเป็นมูลค่า 1,000,000 บาท