ส โบ เบ็ ต 88

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:สล็อต 888
ASIAN ยันไม่มี พนง.ติดเชื้ส โบ เบ็ ต 88อโควิด พร้อมเดินเครื่องผลิตตส โบ เบ็ ต 88ามปกติ ข่าวธุรกิจ06 ม.ค. 64 14:072021-01-06 FacebookTwitterLine บมจ.เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น (ASIAN) แจ้งว่าตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 สถานประกอบการภายใต้กลุ่มบริษัทเอเชี่ยนซีทุกแห่ง เปิดดำเนินการด้วยกำลังการผลิตตามปกติหลังวันหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยบริษัทจัดให้พนักงานทุกคนได้รับการตรวจหาเชื้อเชิงรุกแล้วในช่วงระหว่างวันที่ 2-3 มกราคม ที่ผ่านมา และไม่พบว่าพนักงานของบริษัทมีความเสี่ยงที่จะเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญสูงสุดในด้านสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน คู่ค้า ผู้บริโภคและชุมชนโดยรอบ และมีการเพิ่มมาตรการคัดกรองผู้ที่จะเข้ามาปฏิบัติงานที่โรงงานที่เข้มงวดขึ้น ตลอดจนเพิ่มมาตรการในการรักษาความสะอาดและฆ่าเชื้ออย่างเคร่งครัด จัดให้มีการทำ Big Cleaning ก่อนการเปิดทำการตามปกติ ตลอดจนให้คำแนะนำกับพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ให้สามารถป้องกันต้นเองจากโรคได้อย่างถูกต้องตามแนวทางของสาธารณสุข หลีกเลี่ยงการประชุมติดต่อระหว่างกัน ซึ่งครอบคลุมทั้งพนักงานของบริษัทและผู้ที่มาติดต่อ โดยจัดให้มีระบบการสื่อสารออนไลน์มาใช้ทดแทน นอกจากนี้ บริษัทยังมีการจำกัดการเคลื่อนย้ายพนักงานภายในโรงงาน และให้ฝ่ายสนับสนุนต่างๆ ทำงานจากบ้านตามความจำเป็น กลุ่มบริษัทมีแผนการเตรียมพร้อมในกรณีที่ในอนาคตอาจมีพนักงานของกลุ่มบริษัท ไม่ผ่านการตรวจคัดกรองประจำวันก่อนเข้าสถานที่ปฎิบัติงาน โดยให้พนักงานกักตัวที่บ้านอย่างน้อย 14 วัน พร้อมการติดตามอาการ หากมีอาการ ให้เข้ารับการตรวจ และหากพบว่าพนักงานติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มบริษัทจะดำเนินการดูแลพหนักงานตามขั้นตอนของภาครัฐอย่างครบถ้วน บริษัทมั่นใจว่า มาตรการต่าง ๆ ของบริษัทเพียงพอที่จะให้ความมั่นใจกับพนักงาน คู่ค้า ผู้บริโภคและชุมชนโดยรอบ ที่ยังจำเป็นต้องเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ยังสถานประกอบการของกลุ่มบริษัทว่า สถานประกอบการของกลุ่มบริษัท มีความปลอดภัยจากภาวะการระบาดของโรคโควิด-19 และพนักงานงานของบริษัท และบริษัทย่อยทุกคน รับทราบและปฏิบัติตามประกาศของบริษัทอย่างเคร่งครัด ตลอดจนมั่นใจว่า พนักงานของบริษัททุกคน จะไม่หลบเลี่ยง ปกปิด ฝ่าฝืน หรือแจ้งข้อมูลเท็จ เพราะการกระทำดังกล่าว มีความผิดทั้งทางวินัย และเป็นความผิดทางกฎหมาย ซึ่งบริษัทฯ พร้อมจะดำเนินการลงโทษผู้กระทำผิดด้วยบทลงโทษสูงสุด โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (6 ม.ค. 64) FacebookTwitterLine Tags: ASIAN, COVIส โบ เบ็ ต 88D-19, พนักงาน, อาหารทะเล, อาหารแช่แข็ง, เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น, โควิด-19