ufa577

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:สล็อต 888
ศูนย์บufa577ufa577ริหufa577ารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคufa577ติดเชื้อไufa577วรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดพัทลุง แถลงกรณีจับกุมแรงงานต่างด้าว หลบหนีเข้าเมือง 10 ราย และได้นำเข้าสู่กระบวนการตรวจคัดกรองตามปกติ ทั้ง 10 รายไม่มีอาการ ไม่เป็นไข้ แต่เพื่อความปลอดภัยเนื่องจากเป็นชาวเมียนมา จึงได้ตรวจแบบเต็มรูปแบบ พบว่า มีชิ้นส่วนของเชื้อโควิดอยู่ในสารคัดหลั่ง