กสทช.มอบใบอนุญาตคลื่น 700 MHz แก่ ทรูมูฟ หลังจ่ายค่าประมูลงวด 1 : อินโฟเควสท์

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:สล็อต 888
กสทช.มอบใบอนุญาตคลื่น 700 MHz แก่ ทรูมูฟ หลังจ่ายค่าประมูลงวด 1 ข่าวเศรษฐกิจ28 ธ.ค. 63 13:21 FacebookTwitterLine นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองเลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า กสทช. มอบใบอนุญาตใช้งานคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz และใบอนุญาตประกอบกิจการบนคลื่นความถี่ดังกล่าว แก่บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ผู้ได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 700 MHz ช่วงความถี่ 703 – 713 MHz คู่กับ 758 – 768 MHz เมื่อปี 2562 หลังจากที่บริษัทฯ ได้นำเงินค่าประมูลงวดที่ 1 จำนวน 1,881.488 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) พร้อมกับหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินเพื่อค้ำประกันการชำระเงินค่าคลื่นความถี่ในส่วนที่เหลือวงเงิน 16,933.392 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) มาชำระให้กับสำนักงาน กสทช. ตามเงื่อนไขของการชำระเงินประมูลแล้วเมื่อวันที่ 24 ธ.ค. ที่ผ่านมา นายสุทธิศักดิ์ กล่าวว่า ใบอนุญาตของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค.2563 ก่อนระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 703 – 733 / 758 – 788 MHz (ฉบับที่ 3) ที่กำหนดไว้เป็นวันที่ 15 ม.ค.2564 เพื่อให้สอดคล้องกับการเคลื่อนย้าย MUX ของผู้ให้บริการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ซึ่งเป็นผู้ที่ใช้คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz เดิม เมื่อ TRUE เปิดให้บริการกิจการโทรคมนาคมบนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ก่อนวันที่ 15 ม.ค. 2564 อาจทำให้การให้บริการโทรคมนาคมภายใต้คลื่นความถี่ดังกล่าว ผู้ใช้บริการอาจจะยังไม่สามารถใช้งานคลื่นความถี่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในบางพื้นที่ (ได้แก่ ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก) เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล โดยจะสามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพในทุกพื้นที่ หลังจากวันที่ 15 ม.ค. 2564 เป็นต้นไป ระหว่างนี้ บริษัท ทรู มูฟ เอชยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด จะต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการของตนทราบเงื่อนไขของการให้บริการดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณาใช้บริการของบริษัท โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 ธ.ค. 63) FacebookTwitterLine Tags: กสทช., ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น, ทรูมูฟ, สุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน, โทรคมนาคม