lucabet888 เครดิต ฟรี

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:สล็อต 888
นlucabet888 เครดิต ฟรlucabet888 เครดิต ฟรีีายบุญญนิตย์ วlucabet888 เครดิต ฟรีงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแlucabet888 เครดิต ฟรีห่งประเทศไทย (กฟผ.) คนใหม่ เปิดเผยว่า นโยบายขับเคลื่lucabet888 เครดิต ฟรีอนกฟผ.หลังจากนี้จะต้องสอดคล้องกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าในยุค New Normal ปรับวิธีคิดและการดำเนินงานภายใต้แนวคิด “EGAT for ALL” หรือ กฟผ. เป็นของทุกคน และทำเพื่อทุกคนเพราะนอกจากการผลิตและส่งไฟฟ้าเพื่อรักษาความมั่นคงในระบบไฟฟ้าของประเทศแล้ว การดำเนินงานของ กฟผ. ยังต้องตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีความหลากหลายในยุคดิสรัปชั่น โดยตั้งเป้าเดินหน้าสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงานอย่างครบวงจร (Energy Solutions Provider) ด้วยหลักการบริหารแบบ “ยืดหยุ่น ทันการณ์ ประสานประโยชน์”