ufabet 666

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:สล็อต 888
สำนักขufabet 666่าวซินหัวufabet 666รายงานว่า รัฐบาลจufabet 666ีนได้อนุญาตให้มีการจำหน่ายแบบมีเงื่อนไขสำหรับวัคซีนต้านโรคโควิด-19 ตัวแรกที่จีนพัฒนาขึ้นเองสำนักบริหารเวชภัณฑ์แห่งชาติจีน (NMPA) ได้อนุมัติให้มีการจำหน่ายวัคซีนต้านโรคโควิด-19 ที่พัฒนาโดยบริษัท Beijing Biological Products Institute ร่วมกับบริษัท China National Biotec Group (CNBG) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของซิโนฟาร์ม