ฟุตบอล วัน วัน นี้

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:สล็อต 888
บอร์ดโรคติดต่อฯ ฟุตบอล วัน วัน นี้เคาะแผน-กลฟุตบอล วัน วัน นีุ้่มเป้าฟุตบอล วัน วัน นี้หมายฉีดฟุตบอล วัน วัน นี้วัคซีนป้องกันโควิด-19 ข่าวทั่วไป11 ม.ค. 64 15:28 FacebookTwitterLine นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.ฟุตบอล วัน วัน นี้สาธารณสุข กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเตรียมความพร้อมการให้บริการวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย ด้านการบริหารจัดการวัคซีน การสร้างการรับรู้ การให้บริการวัคซีน การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน และการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อลดการป่วยรุนแรงและเสียชีวิต การรักษาความมั่นคงของระบบสาธารณสุขและสังคม ลดการแพร่กระจายเชื้อ ความเสี่ยงผู้สัมผัสทั้งนี้ วัคซีนที่จัดหามานั้นได้มาตรฐาน คุณภาพ และได้รับการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานอาหารและยา (อย.) เรียบร้อยแล้ว ในช่วงแรกที่วัคซีนจำกัดเป้าหมายคือการลดอัตราการป่วยและเสียชีวิต และปกป้องระบบสุขภาพประเทศ กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับอันดับต้นคือ 1.บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน 2.ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง หัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง มะเร็ง เบาหวาน 3.ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และ 4.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19 เช่น อสม. ทหาร ตำรวจ ที่จะต้องคัดกรองผู้ที่เข้ามาจากต่างประเทศและในพื้นที่ที่มีการระบาด เริ่มในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยจะฉีดคนละ 2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางการให้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของประเทศไทย ด้าน นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ได้กำหนดการรณรงค์ให้บริการวัคซีนตั้งแต่เดือน ก.พ.-พ.ย.64 โดยกระทรวงสาธารณสุขจะเร่งสื่อสารประชาชนให้มีความรู้ทั้งผลดีและข้อความระวัง และประสานโรงพยาบาลรัฐทุกสังกัดและโรงพยาบาลเอกชนร่วมให้บริการ และได้ให้โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทุกแห่ง สำรวจกลุ่มเป้าหมายล่วงหน้า เตรียมจัดบริการรองรับการฉีดวัคซีนจำนวนมาก จัดทีมบริการเคลื่อนที่ และเตรียมความพร้อมเรื่องระบบลูกโซ่ความเย็น โดยจะมีระบบการเฝ้าระวังอาการภายหลังได้รับวัคซีน และติดตามประเมินผลการให้บริการเป็นรายเขต จังหวัด อำเภอ และพื้นที่ โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (11 ม.ค. 64) FacebookTwitterLine Tags: COVID-19, วัคซีนต้านโควิด-19, อนุทิน ชาญวีรกูล, เกียรติภูมิ วงศ์รจิต, โควิด-19