คา สิ โน ออนไลน์ ฟรี เงิน

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:สล็อต 888
ส.อ.คา สิ โน ออนไลน์ ฟรี เงินคา สิ โน ออนไลน์ ฟรี เงินท.ตั้คา สิ โน ออนไลน์ ฟรี เงินงอนุกรรมกคา สิ โน ออนไลน์ ฟรี เงินาร 7 ชุดชคา สิ โน ออนไลน์ ฟรี เงิน่วยสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ข่าวเศรษฐกิจ23 เม.ย. 63 16:222020-04-23 FacebookTwitterLine นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ส.อ.ท.ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารสถานการณ์โควิด-19 ภาคอุตสาหกรรมขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือสมาชิกและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยกำหนดแนวทางและมาตรการป้องกันด้านสาธารณสุขและเศรษฐกิจระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งกำหนดแนวทางการเยียวยาเพื่อเสนอต่อภาครัฐ โดยมีคณะอนุกรรมการทั้งหมด 7 คณะ ดังนี้คณะอนุกรรมการมาตรการภาษีและการเงิน ทำหน้าที่รวบรวมมาตรการด้านภาษีและการเงินของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่สำคัญแจ้งให้สมาชิกทราบคณะอนุกรรมการมาตรการแรงงาน ทำหน้าที่รวบรวมมาตรการด้านแรงงาน อาทิ สิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคม รวมทั้งมาตรการเยียวยาต่างๆ จากภาครัฐ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่สำคัญแจ้งให้สมาชิกทราบคณะอนุกรรมการมาตรการโลจิสติกส์ ทำหน้าที่รวบรวมมาตรการในด้านโลจิสติกส์ การขนส่งข้ามแดน จัดทำฐานข้อมูลและแนวทางปฏิบัติเพื่อสื่อสารไปยังสมาชิกคณะอนุกรรมการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำหน้าที่รวบรวมมาตรการที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขอนามัย รวมทั้งจัดทำมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ในการทำงาน และรวบรวมรายชื่อผู้ผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องคณะอนุกรรมการสนับสนุนสมาชิก จัดทำโครงการช่วยเหลือสังคมในนาม ส.อ.ท. จัดทำแผนการจำหน่ายสินค้าป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งจัดตั้งศูนย์บริการให้ข้อมูลรับฟังปัญหาในการดำเนินธุรกิจของสมาชิกคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ อาทิ มาตรการต่างๆ ของ ส.อ.ท. และภาครัฐ เผยแพร่ไปยังสมาชิก สภาอุตสาหกรรมจังหวัด กลุ่มอุตสาหกรรม และสื่อมวลชนคณะอนุกรรมการฟื้นฟูหลังสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คลี่คลาย ทำหน้าที่จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการของสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อโควิด-19 พร้อมกำหนดแนวทางเยียวยาและช่วยเหลือสมาชิกในการดำเนินธุรกิจนายสุพันธุ์ กล่าวว่า ส.อ.ท.ยังคงมุ่งมั่นทำงานเพื่อช่วยเหลือสมาชิกและผู้ประกอบการให้ก้าวข้ามวิกฤตการณ์นี้ไปให้ได้ รวมทั้งดูแลบุคลากรทางการแพทย์และสังคมให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อนำพาภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมไทยให้กลับมาเดินหน้าได้อีกครั้ง โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (23 เม.ย. 63) FacebookTwitterLine Tags: ประชาสัมพันธ์, ผลกระทบ, ผู้ประกอบการ, ภาษี, ส.อ.ท., สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สุขอนามัย, สุพันธุ์ มงคลสุธี, แรงงาน, โลจิสติกส์