1668 บา คา ร่า

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:สล็อต 888
รัฐ1668 บา คา ร่าเพ1668 บ1668 บา คา ร่าา คา ร่าิ่มรายการยาในระบบ OCPA ให้ผู้มีสิทธิและคร1668 บา คา ร่าอบครัวที่ป่วยโรคมะเร็ง-โลหิตวิทยา ข่าวทั่วไป10 ธ.ค. 63 15:162020-12-10 FacebookTwitterLine นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า เนื่องจากปัจจุบันมีผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา และจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งยาบางชนิดไม่สามารถเบิกจ่ายตรงได้ ทำให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวต้องสำรองเงินจ่ายไปก่อน กรมบัญชีกลางโดยคณะทำงานพิจารณาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาระบบเบิกจ่ายค่ายากลุ่มโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งได้ดำเนินโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา (ระบบ OCPA) มาอย่างต่อเนื่อง จึงได้ดำเนินการเพิ่มเติมรายการยาในระบบ OCPA อีก 1 รายการ ได้แก่ ยา Erlotinib เพื่อใช้สำหรับการรักษาโรคมะเร็งปอด ชนิด Non-small cell lung carcinoma (NSCLC) ระยะลุกลามถึงแพร่กระจายที่มีผลตรวจการกลายพันธ์ของยีน Epidermal growth factor receptor (EGFR) เป็นบวก เพื่อบรรเทาภาระให้กับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวให้สามารถเบิกจ่ายตรงได้ โดยไม่ต้องทดรองจ่ายเงินไปก่อน เริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ สถานพยาบาลจะต้องดำเนินการลงทะเบียนแพทย์ผู้ทำการรักษาและผู้ป่วย พร้อมทั้งส่งข้อมูลการใช้ยาในระบบ OCPA เพื่อขออนุมัติเบิกค่ายา ขอต่ออายุการเบิกค่ายา ขอหยุดการใช้ยาและต้องได้รับอนุมัติจากระบบ OCPA ก่อน จึงจะสามารถเบิกจ่ายจากทางราชการได้ ซึ่งปัจจุบันระบบ OCPA มีรายการยาสำหรับการรักษาโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาที่เบิกจ่ายตรงได้ จำนวนทั้งสิ้น 23 รายการ และ 36 เงื่อนไขข้อบ่งชี้ ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางยังคงปรับปรุงแนวทางการรักษาโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา สามารถเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 02 270 6400 ในวันและเวลาราชการ โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (10 ธ.ค. 63) FacebookTwitterLine Tags: OCPA, กรมบัญชีกลาง, ภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข, ยา, ยารักษาโรค, โรคมะเร็ง, โลหิตวิทยา